12 cặp thuật ngữ về đất đai rất dễ nhầm lẫn

Tranh chấp đất đai - tranh chấp về đất đai, giao đất - giao khoán đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất - chuyển đổi quyền sử dụng đất… là những cặp thuật ngữ dễ gây nhầm lẫn.

Nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực đất đai tồn tại những cặp thuật ngữ rất dễ gây nhầm lẫn. Việc hiểu sai hoặc hiểu nhầm ý nghĩa của các thuật ngữ này sẽ dẫn đến những rắc rối, thậm chí làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người sử dụng đất.

Chẳng hạn, nhiều người cho rằng đóng tiền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính phải thực hiện khi sử dụng đất là một. Tuy nhiên, đây là hai khái niệm khác nhau. Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. Trong khi đó, người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bao gồm: Tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và lệ phí trước bạ. Người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính khi làm thủ tục chuyển nhượng, tặng cho, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Dưới đây, Batdongsan.com.vn sẽ tổng hợp lại những cặp thuật ngữ dễ gây nhầm lẫn nhất mà người sử dụng đất cần lưu ý:

bảng 12 cặp thuật ngữ đất đai dễ nhầm lẫn

Khánh Trang