Một số câu hỏi và câu trả lời thường gặp

Thông thường kể thử khi bạn thanh toán thành công website của bạn sẽ được kích hoạt sau 15 phút và sẽ có 1 email thông báo gửi đến bạn để thông báo website của bạn bất đầu hoạt động.

Bạn có thể truy cập vào trang quản trị website của bạn tại địa chỉ chosieutot.com/login

Nếu bạn xảy ra sự cố

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi hỗ trợ 24/7.

Gửi thông tin qua email

Chúng tôi sẽ phẩn hồi thông tin của bạn trong vòng 15 phút.

Chat trực tiếp với chúng tôi

Bạn hãy kết nối chat online trực tiếp để được giải quyết mọi thắc mắc tức thì.

Kết nối chat online