Bắc Ninh mở rộng diện tích đô thị Phố Mới và phụ cận lên 15.511ha

Theo quy hoạch được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt, 3 xã Chi Lăng, Yên Giả, Hán Quảng được bổ sung vào quy hoạch đô thị Phố Mới và phụ cận (đô thị Quế Võ).

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phố Mới và phụ cận (đô thị Quế Võ), huyện Quế Võ đến năm 2040.

Theo đó, khu vực quy hoạch có tổng diện tích 15.511ha. Phạm vi quy hoạch được mở rộng ra toàn bộ ranh giới hành chính của huyện Quế Võ (thêm 3 xã Chi Lăng, Yên Giả, Hán Quảng). Khu vực ngoại thị có tổng diện tích khoảng 8.335ha, gồm 10 xã. Khu vực nội thị có tổng diện tích 7.150ha, gồm 11 đơn vị hành chính cấp xã.

Một góc tỉnh Bắc Ninh nhìn từ trên cao có hồ nước và nhiều công trình nhà ở
Khu vực quy hoạch đô thị Phố Mới và phụ cận có diện tích 15.511ha

Hiện tại, dân số theo quy hoạch là khoảng 195.666 người. Dự báo, đến năm 2030 dân số là khoảng 225.000 người và đến năm 2040 là khoảng 350.000 người. Thời hạn quy hoạch điều chỉnh đến năm 2040.

Quy hoạch bổ sung Cụm công nghiệp Cách Bi diện tích khoảng 75ha và Khu công nghiệp Quế Võ II (giai đoạn 2) tại xã Đức Long, xã Châu Phong khoảng 277ha.

Tính từ khi phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch, thời gian thực hiện quy hoạch là không quá 12 tháng.

Hồi tháng 7/2017, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phố Mới và phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt.

Cụ thể, diện tích đô thị Phố Mới là khoảng 4.062ha. Trong đó, khoảng 216ha là diện tích thị trấn Phố Mới; khoảng 3.846ha là phần mở rộng ranh giới đô thị tại các xã. Tổng diện tích của đô thị Phố Mới và phụ cận là khoảng 13.145ha. 

Các phân khu chức năng gồm: Khu trung tâm giáo dục, y tế; Khu công cộng, hỗn hợp; Khu dự trữ phát triển; Khu vực phát triển dân cư tập trung; Khu công viên cây xanh trung tâm và không gian xanh; Khu nông nghiệp và nông nghiệp chất lượng cao; Khu công nghiệp; Khu bảo tồn và Khu vực cấm xây dựng.

Việc quy hoạch hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị Phố Mới và phụ cận thành đô thị phát triển mạnh về công nghiệp công nghệ cao. Đây sẽ là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao của huyện Quế Võ; là trung tâm công nghiệp và điểm du lịch văn hóa, lịch sử...

Khánh Trang