Chồng ngoại tình, khi ly hôn vợ được chia tài sản nhiều hơn?

Người ngoại tình khi ly hôn có thể sẽ gặp bất lợi trong phân chia tài sản, do ngoại tình là hành vi vi phạm nghĩa vụ vợ chồng, cụ thể như sau:

Theo quy định tại Điều 19 Luật Hôn nhân và gia đình 2014: “Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình.

Vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc do yêu cầu của nghề nghiệp, công tác, học tập, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và lý do chính đáng khác”.

Bàn tay đặt giữa mô hình ngôi nhà bằng gỗ chia thành 2 nửa.
Nếu chứng minh được chồng/vợ ngoại tình thì người còn lại được yêu cầu chia
tài sản nhiều hơn. Ảnh minh họa

Như vậy, nếu vợ hoặc chồng ngoại tình thì nghĩa là một trong hai người đã vi phạm nghĩa vụ “chung thủy” của vợ chồng trong đời sống hôn nhân. Pháp luật không quy định ngoại tình thì không được phân chia tài sản, mà tài sản chung của vợ chồng theo nguyên tắc sẽ được chia đôi. Tuy nhiên, theo Khoản 2 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì việc phân chia này còn tính đến các yếu tố:

- Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng

- Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập

- Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập

- Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng      

Theo đó, trường hợp một người có căn cứ chứng minh chồng/vợ mình ngoại tình (có lỗi trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng) thì người bị phụ bạc có quyền yêu cầu được phân chia tài sản nhiều hơn. 

Tài sản chung của vợ chồng sẽ được chia bằng hiện vật hoặc chia theo giá trị. Bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch. 

Ngoài ra, tài sản riêng của vợ chồng được hình thành trước và trong hôn nhân sẽ thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản đó đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. 

Trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ hoặc chồng có yêu cầu chia tài sản, thì sẽ được thanh toán phần giá trị tài sản mà họ đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Linh Phương (TH)