Khi xảy ra hỏa hoạn, chủ nhà hay người thuê trọ phải bồi thường?

Nếu hợp đồng giữa bên cho thuê và bên thuê không có điều khoản ràng buộc về trường hợp xảy ra sự cố, vậy khi có hỏa hoạn và gây thiệt hại về tài sản, ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm bồi thường?

Theo quy định của pháp luật, trách nhiệm bồi thường thiệt hại chỉ được thực hiện khi thỏa mãn đủ 3 điều kiện: Có thiệt hại xảy ra, hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật và có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại xảy ra. Cụ thể, trách nhiệm bồi thường thiệt hại được nêu rõ tại Khoản 5 Điều 275 Bộ Luật Dân sự năm 2015 như sau:

  • Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.
  • Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
  • Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.

hai bàn tay cầm mô hình ngôi nhà, bên cạnh ngôi nhà có hình ngọn lửa bốc cháy
Ai là người phải chịu trách nhiệm bồi thường khi nhà cho thuê xảy ra hỏa hoạn? Ảnh minh họa

Như vậy, để xác định ai là người có trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi nhà cho thuê xảy ra hỏa hoạn, phải tìm hiểu được nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do chủ nhà hay người thuê trọ, hành vi của người đó có thỏa mãn 3 điều kiện nói trên hay không.  Trường hợp cả bên cho thuê và bên thuê cùng có lỗi thì họ phải liên đới bồi thường.

Về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, pháp luật hiện hành chưa có quy định về điều kiện phòng cháy chữa cháy đối với các công trình nhà ở cho thuê ít hơn 5 tầng, hoặc có khối tích chưa đến 5.000 m3. Do đó, nhà trọ cho thuê nói chung (thường chỉ từ 1 – 3 tầng) không cần phải đáp ứng các quy định, điều kiện về phòng cháy chữa cháy khi sử dụng hoặc cho thuê. Cả chủ trọ và người thuê cần phải nắm rõ quy định này để từ đó, có những thỏa thuận trong hợp đồng quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn, phòng chống cháy nổ, đảm bảo giữ gìn tài sản và trách nhiệm bồi thường khi xảy ra sự cố.

Linh Phương (TH)